YANLIŞDAN DÖNMEK TÖVBE

Pür kusûrum hatâ üzre / Kalmadı dermânım özre! hâlet-i rûhiyyesi içerisinde tövbe ve istiğfar şiirleri derlemeye çalıştığım günlerde, gönül sultanlarının şiir ve şuur bahçelerinde iki mısra daha tomurdu gönlümde, tâze ve körpe:

Gülşeninde gübreyim / Beni gül et efendim!

Bu naz ve niyaz mahviyyeti içinde gönül abdesti almaya çalışırken, tövbe ve istiğfara zemin olan günâh kelimesi takıldı aklıma!

Kur’an’ı Kerim’deki cünah kelimesi Mısır şivesi ile Fârisîliğe bürünerek günah diye geçmiş dilimize. Cünah ya da günah, sakınca anlamına geliyor. Sakıncalı olan her şeyde illâki bir kirlilik var mı, vardır!

Gönül abdestleri bozuk olan garîbanın her hâli günah cünah mı, günahtır!

Bu kirlilikten yunup yıkanmanın, bu sakıncalı hâlden arınmanın yolu yöntemi var mı, var! Tövbe ve istiğfar!

Et tâibü min’ez zenbi, kemâ lem zenbeleh!

Estağfirullah el azîm ve etübû ileyh!

Bu tövbe ve istiğfar şifresinin ilk cümlesi Cenâbı Peygamberin, ikinci cümlesi cenâbı ümmetin hediyesidir:

Günâhından tövbe eden, hiç günâh işlememiş gibi olur!

Azîm Allah’a istiğfar eder ve O’na dönerim! anlamına gelir.

 

Eşrefoğlu Abdullah Rûmî Hazretlerinin çok özel bir istiğfar ve tövbe şöleni var:

Hep fesâd işlerime / Estağfirullah tövbe / Yaman teşvişlerime / Estağfirullah tövbe!

Gözümün baktığına / Gönlümün aktığına / Kulağım çaktığına / Estağfirullah tövbe!

Dilimin gıybetine / Nefsimin lezzetine / Hep âzam lezzetine / Estağfirullah tövbe!

Bildim suçumu bildim / Döndüm çalabım tuttum / Geldim kapına geldim / Estağfirullah tövbe!

Benden suçumu sorma / Ayıbım yüzüme vurma / Beni mahrum döndürme / Estağfirullah tövbe!

Settâr-ül uyûb sensin / Ğaffar-üz zünûb sensin / Fettâh-ül kulûb sensin / Estağfirullah tövbe!

Gerçi kim günâhım çok / Rahmetin dahi artuk / Âsîne kapın açık / Estağfirullah tövbe!

Nefs bendine tutuldum / Şeytane esir oldum / Her hata kim ben kıldım / Estağfirullah tövbe!

Eşrefoğlu Rûmî’nin / Şol çok günâhlarının / Keffâretidir onun / Estağfirullah tövbe!

Tevbeyi ta’cil edin / Gelin cennete gidin / Ey mü’minler siz edin / Estağfirullah tövbe!

Arzu yılanlarının / Canları soktuğunun / Tiryâki ol ağının / Estağfirullah tövbe!

 

Yâ Selâm!

3 Mayıs 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com