SEVGİLİYE SERENAT DUA

Dua etmek, ağlamaklı bir berraklık içinde, Ğâfir/Mü’min 40/60’da: Bana dua edin, beni çağırın, dâvet edin, icâbet edeyim, geleyim!’’ Bakara 2/186’da: Bana dua edene, beni çağırana, dâvet edene icâbet ederim, gelirim!’’ diyen Mutlak Sevgiliye seranat yapmaktır!

Fâtiha sûresi, her türlü benzetmenin üstünde ve ötesinde çoook muhteşem bir seranattır! Tahiyyat tayyibat salavat, salli barik ve rabbenâlar da böyledir. Bütün nazlar niyazlar naatler münâcatlar serenattır. Allahümme ente’s selâm ve minke’s selâm tebârekte yâ zel celâli ve’l ikram, serenattır. Ezân-ı Muhammedî ve bütün salâlar serenattır. Bu içten yakarış, herkesin hâline kāline ve kıvamına göre, kimininki naz, kimininki niyaz olur!

Hâcetin, ihtiyâcın arzı demek olan duanın, bilinen üç mertebesi vardır:

İlki kavlî (sözel), ikincisi fiilî (eylemsel), üçüncüsü kalbî (gönülsel) dua!

Kavlî dua, Kur’an-ı Kerim’de ve hadîs-i şerîflerde yer alan, amel-i sâlihat sâhibi sâlihlerin gönüllerinde kaynayan, elleri açık boyunları bükük garîbanların âminleriyle kanatlanan dualar, en sağlıklı kavlî dualardır!

Fiilî dua, Allah’ın sıfatı olan hayatın helâl ve temiz berrak yaşanması için herkesi memnun edecek hayırlı uğurlu işler yapmak. Yapabildiğin kadar hayır hasenat yapmak. İmkânlar ölçüsünde herkese ve her şeye iyi davranmak.

Kalbî dua, çok özge bir dua. Duyguları, düşünceleri ve davranışları arıtarak, cümle yaradılmışa bir göz ile bakabilme bilgeliği için çalışıp çabalamak. Hiç kimse ve hiçbir şey hakkında kalbde hinlik taşımamak. Kalbde olumsuz duygu barındırmamak.

Kalbî dua, gönlünün tenhâlarında: Allahümme Allahümme! Allahım Allahım! Herşeylere Kâdir Allahım! Adlinden fadlına sığınıyorum; fadlini istiyorum! Celâlinden cemâline sığınıyorum; kemâlini istiyorum! Kahrından lutfuna sığınıyorum; ihsânını istiyorum! RızayıBârin içre iki cihan saâdetleri istiyorum! Senden seni istiyorum seni! Mahrum etme beni! tarzında bir tazarrudur!

Böyle samîmî bir serenat, böyle temiz pâk bir tazarru büngüldemiyorsa içinizde; nesiniz, ne işe yararsınız ki siz, anlamına gelen Furkan 77 âyeti, îmandan îkandan, nazdan niyazdan mahrum nankörlere münkirlere müşriklere hitâb ediyor, sana değil eeey âşık muvahhid! Neuzü billâh, ger eger, senin kalbin de ham bakır tamtakır kuruysa, için dışın murdarsa, sana da hitâb eder elbet! Neuzü billâh, fî emânillâh, yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

15 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com