EDB VE EDK

Bu üçlü şifrenin ilki, EDB; yazılan çizilen ve konuşulan anlamda edeb: Eline diline beline sāhib olma edebi!
Edeb bir tâc imiş nûru Hüdâ’dan/ Gey ol tâcı emin ol her belâdan!
Eyvallah! Bunun algısında bir sorun yok!
İkincisi, EDK; el, dil, kalb kelimelerinin şifresi! Buna da eyvallah!
Peki bu şifre ne söylüyor? Verdiği mesaj ne? Evrenin erdemi Efendimiz Aleyhisselâmın bir sözü var bu bağlamda! Buyuruyor ve duyuruyor ki: Ortalıkta herkesin zararına olan bir kötülük gördüğünüz zaman; onu ilk plânda elinizle izâle edin! Elinizle izâleye gücünüz yetmiyorsa dilinizle, bir şeyler söyleyerek izâle etmeye gayret edin! Dilinizle de etkili olamıyorsanız, kalbinizle tepki vererek, o kötülüğün ortadan kalkmasına illâki bir etkiniz tepkiniz ve katkınız olsun!
Bu mesajın bilgeleri ve bilgenleri derler ki:
Elden murad, kuvvettir, kuvveti devlet kullanır!
Dilden murad, ilimdir bilimdir; ilim ve bilimi ilim ve bilim insanları kullanır!
Kalbden murad, halkın irâde ve ihtiyârıdır; irâde ve ihtiyârı halk, ahâli, herkes kullanır!
Bu öylesine özel güzel ve gizemli bir şifre ki; halk yâni ahâlî, yânî çoğul; irâde ve ihtiyârını, sonucu belirleyecek seçimini doğru ve isabetli yapabilirse, üçüncü sırada yer alan bu gizemli şifre içerisinde üçünü de çözmüş olur!
Ahâliye vâcib olan irâdesini sağlam sağlıklı ve isabetli kullanmak! Gayretli dirâyetli, merd cömerd ve dürüst insan seçmek! Sosyalitenin edeb kalitesi; siyâsetin rahmânî kıyâseti ve ekonominin helâliyeti buna bağlı! Devletin devlet olması, milletin kendi kutsal muhtevâsına uyanması ve memleketin sağlam ve sağlıklı kalkınması buna bağlı!
Cehâletin hubel putlarına ve benzerlerine imkân açmak milletin memleketin ve devletin zararınadır; haramdır garamdır! Çok berbat bir saplantıdır! Masum halkı bulandıran ve dolandıran etnisite hırsızlarını koruyup kollamak; haramdır, zararlıdır!
Yararlıya yol verme, zararlıya dur deme dirâyeti; halkın niyyet gayret ve himmetine bağlı çooook özge bir gizem yumağı olsa gerektir!
Herşey elinizde dilinizde ve kalbinizde! Yeter ki dürüst ol! Festekim kemā ümırte! Umüru belirleyen sizlersiniz ahâli! Bu şifreler bu mesajı veriyor!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar
4 Eylül 2022

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

kitapaloku.com’dan SATIN AL

ravzakitap.com’dan SATIN AL

dergiyurdu.com’dan SATIN AL