ŞER VE BEŞER

Şer ve beşer! Beşer kelimesinin ikinci hecesi, şer!.. Bu tür karanlık ve kapalı konularda, rastgele esip savurmak, çok netâmeli ve beter mi, beter!

“Ya hayır söyle, ya sus!..” buyuruyor Şâhırısâlet Habîb-i Hüdâ! sallallah! Bu çoook ince bir îkaz, inzâr, uyarı! “Hayrul umûr evsâtühâ! Her şeyin hayırlısı ortası!” diye ekliyor.

“Sükûtun heybetini ucuz lâf pazarlarında harcama!” diyor Şahıvelâyet Ali! Kerremallah!

Allah’ın sıfatı olan hayatın akışı içerisinde zuhûr eden, sosyal siyâsal ve ekonomik sekteler bağlamında, pür fanatik yandaşlık, lehtelik de matah bir şey değil; pür kronik sadist aleyhtelik de makbul ve matah bir şey değildir! Buna rağmen, genelde hep uçlarda gezinmek, beşer kelimesinin ikinci hecesinde haraç mezat müzâyede cazgırlığı etmek, “zalûm ve cehûl’’ insanın hoşuna gidiyor olsa gerek! Çok içten bir samimiyetle itiraf etmeliyiz ki, genelde hepimiz böyleyiz, inanın. Emin olun böyleyiz!

Şer şer şer! Bu ne hâlet beşer? Fazla şirnedin be şer! Zamîrindeki hayrı çıkar artık ortaya! Bencillikte esip savurma! Âdem’in çocuklarını, torunlarını, torlaklarını karanlıkta kavurma! Yeter artık yeter, el insâf ve’l insâf beşer! derken bile, kendi cehâletimizin dipsiz karanlık kuyularında yırtınıyoruz da, bunun bile farkına varamıyoruz, inanın!

İster inanın, ister inanmayın, genelde herkes, hepimiz, kendilerimizi allâmeyicihân sandığımız için, habire / boyuna ahkâm kesiyoruz, yazık!

Kıbrıslı Nâzım Efendi, o tatlı özgün Anadolu şivesiyle, bu bağ ve bağlamlarda şöyle söylerdi: Biz bir şey bilmeyoruz! Bilmediğimizi de bilmeyoruz!.. Bilmediğimizi bilsek ve kabullensek, bilmeye ve bellemeye başlayacağız!”

Yâ Alîm yâ Kerîm, yâ Âlim yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

29 Mart 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com