SEKTE

Komplo terörist olmak ile kobay terörist olmak arasında çok fazla bir fark yok! İkisi de kendilerince teorist ama, acı realitede ikisi de terörist! İlki legal, ikincisi illegal terörist! İkisi de insanların moralitelerini dinamitleyen, anarşiyi tetikleyen negatif aktivistlerdir!

Sosyal ve siyâsal hayatın kalbi ekonomi! Yâni, çok yanlı çok yönlü bir kavram olan iktisat! İktisâdın en berbat hasımı israf! İsraf, piyasa durgunluğunu doğuran ana! Bu durgunluğun bu duraksamanın adı, sektedir, sekte!

Kalb sektesi, kitab sektesi ve iktisat sektesi diye bir gerçeklik var mı, var! Kitabda, dört sûrede sekte var: Kehf, Yâsin, Kıyâmet ve Mutaffifîn’de!

Kalb sektesinin de, kitab sektesinin de, iktisat nâmı diğer ekonomik sektenin de bir hıkmeti var elbet! Legal ve illegal terörlerle çözülmez bu hıkmet!

Kitabdaki sektelerin hıkmetini Hakîm Allah bilir! Kalb sektelerinin nedenlerini, Hakîm Allah’ın hakîm/ hekîm ettiği kulları da bilir! İktisâdî sektenin edensellik ve nedenselliğini, iz’ansız insafsız komplo teröristleri değil; insaflı ihlâslı iktisatlı ehil erbâb ekonomistler çözümleyebilir!

Moral bozma teröristliğinin uzantısı olan karamsarlık ve kötümserlik, şom bakış ve felâket tellâllığı çözüm değildir! Çâre, Âkif’in ifâdesiyle: Allah’a dayanmak, sa’ye sarılmak ve hıkmete râm olmaktır! Yân gelip yatmak değil bu! Bu krizin içinde, herkesin üstüne vazife olan şey; iyi niyet ve samimiyet içre, temiz pâk berrak gayretle çalışıp çabalamaktır!

İktisâdın en berbat hasımı israftır! İsrâfın her türlüsü haramdır; haramdan hayır gelmez! Haramda ve hasımlıkta çözüm üremez!

Bu millet ve memleket, fî tarihlerinde, buna benzer neleeer yaşadı, neler! Hepsi geçti gitti! Bu da geçer yâhû! Yeter ki biz, şomluktan çıkalım ve yomlukta / olumlu ve ılımlı yaklaşımlarda yoğunlaşalım! Bu da geçer biiznillâh!  Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

25 Mart 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com