ŞEFKAT RİNDİ HIKMET ANNE

Nerîman Kerîman sultan, sitem ediyor bana:

Hani, Hıkmet Anne nerde? diye soruyor!

Hıkmet Anne, öyle bir anne ki, adı üstünde hıkmet! Adı hıkmet, tadı hıkmet, hayatı ve muhtevâsı hıkmet! Hıkmet Anne, sende bende gönüllerde Neriman sultan!

Üstad Necib Fazıl’ın “mây-ı muattar” veya “mây-ı mukaddar”, ıtırlı su, yağmur damlası diye tavsîf ettiği, Hacı Cemâl Öğüt Hoca’nın nâzenin kerîmesi Hıkmet Anne!

Kadrini kıymetini bilenin bilmeyenin herkesin annesiydi Hıkmet Anne! Merdliği ve cömerdliği cilbâbı, şefkat ve muhabbet rindliği ridâsıydı Hıkmet Anne’nin. Her şeye ve herkese engin şefkat ve zengin muhabbetle muâmele ederdi. Kendine nankörlük eden, malını mülkünü ve îtibârını haince câhilce çarçur eden, istismar eden nâdan ve nobranlara bile annelik ederdi!

Hıkmet Anne şefkatinin sınırı yoktu. Yağmur gibi yağar, güneş gibi doğardı herkesin üstüne!

Hıkmet Anne’yi âhir ömründe tanıdım ben. Geç tanıdım, erken kaybettim, ama bu kısa süreçte bile çook şeyler tattım onun annelik tavrından.

Beşiktaş’daki evinde çok özel, çok güzel anlarımız oldu. Hıkmet Anne’nin evinde, Cihangir’deki evimizdeymiş gibi rahat ederdim, rahat davranırdım. Buna çok memnun olur, çok safâlanırdı. Potansiyet bir analık ve evlâdlık samîmiyetiydi bu.

HIKMET ANA diye bir kitab yazmam vâcibti belki ama, kısmet olmadı. Bu da bir hıkmet bahsi. Hıkmet-i Hüdâ! Hıkmetinden sûâl olunmaz muhtevâsı var ya!. Bu da öyle bir bahis!

“Hıkmet-i dünyâ ve mâfîhâ bilen ârif değil / Ârif oldur bilmeye dünyâ ve mâfihâ nedir!” diyen Fuzûlî, bu muhtevâyı vurguluyor olsa gerektir!

“Hıkmet kelimesi kerâmet bâbından bir gelindir! Dengini bulamazsa babasının evine döner!” diyen Dâvûd-ı Kebîr, yıllaaar önce, çok mânidâr ve gizemli bir gönderme yapmış! Hıkmet Anne, bu hıkmeti yaşamış bi şekilde hayatında kendince! Sübhânallah!

Hem kişisel bazda, hem kavramsal bazda hıkmeti anlatmak kolay değildir. Görüntünün ötesinde mahrem bir muhtevâ vardır hıkmetde!

Hıkmet Anne, Hıkmet Anne! Seni unutmadım anne! Seni anlatmak çok zor be anne! Seni unutan kendini unutur annem, Hıkmet Annem!

Mây-ı muattar Hıkmet Öğüt Anne Edirnekapı Şehitliğinde medfundur. Üç İhlas bir Fâtiha rûhuna! Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

1 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com