GÜNDÜZ EFENDİ -24- Va’ziyye Defteri

1920–1940’LI YILLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye’de bol bol yalan var, oyun var! Türkiye’de iyileri sevindirecek, kötüleri düşündürecek hâkimler / hükümler yok! Bilâkis, kötüleri şımartacak, iyileri me’yus edecek hâkimler/hükümler var! (Sayfa 30)
Türkiye, otuz seneden beri kıyafet değiştirmeye ve İslâm dinini bozmaya çalışıyor. (Yaptığı ettiği) başka (bir şey) yok! Allah küfrü ve kâfirleri yok etsin! Îmânı ve mü’minleri dâim etsin! Âmin!
Türkiye mahkemelerinden çıkan hükümler zâlimâne ve ğayrı âdilânedir. Mütenâkızdır, ğayr-i makuldür ve gayr-i mantıkîdir. Ğarazkâr hâkimler ve savcılar cezâlanmıyorlar!
Türkler bâtılı tuttukları kadar, hakkı ve hakikati tutsalardı, otuz seneden beri hayli terakkî ederdiler… (Sayfa 31)

(GÜNDÜZ EFENDİ Va’ziyye Defterinin sonu)

Mustafa Özdamar
12 Temmuz 2021

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

dr.com.tr’dan SATIN AL

idefix.com’dan SATIN AL

www.kirkkandil.com