YAKINLIĞIN UZAKLIĞI

Zaman ganîmettir. En zengin maden insanın kendisindedir. İnsanda aradığı her şey var. Arananı bulabilmek için metodlu çalışmak lâzım. Bunun için de bütün mahlûkata merhametli olmak şartı vardır.
Allah’la kul arasında yakınlığın uzaklığı gibi büyük bir mesâfe var! Hem çok yakın hem çok uzak!.. Bu yakınlığın uzaklığı kadar büyük mesâfe yok!
Kabir azâbından kurtulmak için, bu dünyada Allah’a avans vereceksiniz.
Günah kulun kiridir. Günahtan tam vazgeçer de Allah’a dönersen, Allah, eski günâhlarını sevâba dönüştürür.
Kâinatın kıyâmeti üzerinde durmanın fazla bir anlamı yok. Bize lâzım olan kendi kıyâmetimize iyi hazırlanmaktır.
Allah’ın kimi ne yapacağını biz bilemeyiz. Cennettekilerin sekiz cennette göremediklerini de, sekiz bin cennet daha yaratır, oraya koyabilir… Onun ne yapacağını kimse bilemez. Allah’ın işi Allah’ın işidir, akıl işi değildir. Allah’ın işine akıl sır ermez.
Allah yüz rahmetinden birini bu dünyaya tahsis etmiş, doksan dokuzunu öbür âlemde ikram edecek.
İlm-i ledün, Efendimizin ümmetine verilmiştir. Hazreti Mûsa devrinde verilen ilm-i ledün, Hatem-i Enbiyânın ümmetine verilenin yanında bir damla mesâbesindedir. Bütün hazîne Peygamber Efendimizin elindedir, ona verilmiştir. İlm-i ledün Sultanı Peygamber Efendimizdir.
İnsanda ilm-i ledün deposu, kuyusu var ama, mesele onu açıp istifâde edebilmektir.
Nefs mekanizmasını iyi çalıştırmaya bakın! Her şey, en büyük sır nefste düğümleniyor. Sizin âleminizin merkezi nefsinizdir. Nefse hep Allah’a taraf yol verin!
Nefs insanda Allah’ın en büyük sırrıdır. Ben nefsimi yendim! diyen boşuna böbürlenir.
Nefsinize zulmetmeyin demek, onu kötüde, şerde kullanmayın demektir.
Millet ne çekiyorsa nefstsen çekiyor. Nefsinize sâhib olun, başka ne yaparsanız yapın yolunuz açılır.
Müslümanın doğru dürüst olması lâzım, dosdoğru! Hiç eğri iş yapmamalı Müslüman.
Asıl iş, asıl en büyük hayır hasenat insan yetiştirmektir. Baş mesele bu. İnsanı korumak kollamak ve İslâma uygun insan yetiştirmek, diğer başka hayırların hepsinin başı ve başlangıcıdır.
Sen iyi insan yetiştirirsen, o iyi insanlar iyi işler yaparlar. Diğer bütün iyi işleri yaparlar onlar.
Ne istiyorsan bir sefer söyle, kırk gün sabret! Uygunsa verir, değilse vermez.
İki rüşd vardır. Birinci rüşd bülûğa ermek, ikinci rüşd Allah’a ermektir. Asıl rüşd bu ikinci rüşddür.
Her şeyin en iyisi insandadır. Başka şeylere de verilmiş ama, en iyisi insanda.
Nefsi teslim aldın mı, Allah sana her şeyi teslim eder.
Âdem’e yapılan secde Allah’aydı. İblis bunu bilemediği için secde etmedi ve kovuldu.
Düşmanla savaşırken ölürsen şehid olursun, ama nefisle savaşta ölürsen -nefs seni yener ve öldürürse- Allah korusun, dünyanı da kaybedebilirsin, ukbânı da.
Deli odur ki, dünya için gam çeker.
Ben sanırdım ki ben ayrı o ayrı imiş / Meğerki can içinde cânân imiş.
İbâdet alışkanlık haline gelirse ibâdet olmaktan çıkar.
İyi niyetinizin icâbını Allah yapar.

HARPUTLU KEMÂL EFENDİ (8 Ekim 1995)

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

dr.com.tr’dan SATIN AL

idefix.com’dan SATIN AL

www.kirkkandil.com