GÜNDÜZ EFENDİ -16- Va’ziyye Defteri

GÜNDÜZ EFENDİ -16
Va’ziyye Defteri

KAHRİYYE

Köşede bucakda, devlete millete kötü niyet besleyenler, kahrolsunlar!
Milletin iyiliğine, ıslâhına çalışmayanlar kahrolsunlar!
Devletin milletin zararına, mahvına çalışanlar, kahrolsunlar!
Devletin milletin, iyiliğini ıslâhını terakkîsini, kuvvetlenmesini, devamını istemeyenler kahrolsunlar!
Allah’ın varlığını birliğini, kudret-i kâmilesini, hududsuz kuvvetini inkâr edenler, kahrolsunlar!
Hazreti Muhammed’in risâletini nübüvvetini peygamberliğini, Kur’an-ı Kerim’i inkâr edenler, kahrolsunlar!
İslâm dinine düşman olanlar, kahrolsunlar! (Sayfa 9)

AHÂLİ AHVÂLİ
Biz din āliminin sözünü tutmayız! İçimizden kendimiz gibi câhil birisi çıkıp da: Haydin şu işi yapalım! demedikce biz hayırlı işleri yapmayız! Onu da, yaptığımız birbirimizin yanında hatırlı olalım diye yaparız! Şu namaz da âdetimiz olmuş da kılıyoruz! Değilse namazdan da bir şey anladığımız yok! Din āliminin emri, derviş āliminin emrini tutmamak, Allah Teâlâ’nın emrini tutmamak gibi günahtır! Câhilin emrini tutmazsanız günah olmaz!
Câmiin yoluna, imam evinin yoluna kum alsanız iyi olur, hayrolur, günah olmaz!
Türkçesi hocam, biz korktuğumuz kimsenin hatırını da saymayız, emrini tutmayız; amma kitabtan emredermiş! Bizim kitabımız âdetlerimizdir! Âdetten başka bir kitap falan da bildiğimiz yoktur! dediler.
İnsandan eşşek korkar! Müslüman Allah’dan korkar! İnsandan korkmaz! dedim.
Konya’da Kapı Camii’nin şurası burası yapılır, burası tamir edilir, binlerce lira sarf edilir. Kim tarafından? Ahâli tarafından! Başka kim tarafından olacak? Konyadakiler insan da biz insan değil miyiz? Birkaç kişi bir araya gelseniz de şu mübârek câmiinin yolunu kumlasanız da, çamurdan kurtulsanız olmaz mı?
Eyvah eyvah, bin kere eyvah! Yoksa, yaptığınız hayrın sevâbını alacağınıza îmânınız yok mu? Eğer öyle ise, eyvah! Yüzbin kere eyvah ki; yâ leytenî küntü türaba / Keşke toz toprak olsaydım! diyeceksiniz… (Sayfa 10)

Mustafa Özdamar
30 Haziran 2021

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

dr.com.tr’dan SATIN AL

idefix.com’dan SATIN AL

www.kirkkandil.com