ÜSTAD NURSÎ’DEN NÛR-I BEYZA İNCİLER

Kadiriyye’nin Nûriyye kolunun pîri olan Üstad Said Nursî (1876-1960) İslâm/barış ve esenlik medeniyetinin ana emel ve temelleri olan şeriat/hukuk, tarîkat/yol yöntem, hakîkat ve mârifet bağlamında çok net, berrak ve tâvizsiz bir fütüvvet sultanıdır.
Ruhâniyetine selâm olsun, Hazret çok merd, cömerd ve civanmerd bir mücâhiddir. Çok derinlikli bir tefekkür/düşünce ve taakkul/aklı doğru kullanma kahramanıdır. Mütefekkirdir! İlm-i kelâm âlimidir. İlmi ile âmil, kâmil, sosyalitesi yüksek korkusuz bir zât-ı âlîdir. Nefsine/kendiliğine karşı son derece zâhiddir. Kavî bir kalem ve kelâm adamıdır. Risâle-i Nûr Külliyâtı ana başlığını taşıyan pek çok eseri vardır.
Üstad’ın ünlü “Sözler”inden bir buket sunmak istiyorum bugün sizlere. Her zaman her yerde size bize hepimize lâzım elzem sözler bunlar:
Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez! Allah’ın gadabından fazla gadab edilmez! Öyle ise işi bırak o Âdil-i Rahîme! Fazla şefkat elemdir, fazla gadab zemime!.. (sf. 673)
* * *
Niyet ve bakış temizliği, âdetleri bile ibâdete dönüştürür! (sf. 674)
* * *
Zaman olur ki nimet yokluğu bile nimet olur! Her musîbetin bir nimet tarafı vardır! (sf. 675)
* * *
Büyüklenme, küçülürsün! (sf. 676)
* * *
Kâinattaki zevâl, firak ve adem zâhirîdir! Hakikatte firak yok, visal var! Zevâl ve adem yok, teceddüd var! Ve kâinatta her şey bir nevi bekâya mazhardır!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar
23 Temmuz 2022

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

kitapaloku.com’dan SATIN AL

ravzakitap.com’dan SATIN AL

dergiyurdu.com’dan SATIN AL