SORULAR VE SORUNLAR

Âmentü billâhi… Allah aşkına, eğri oturalım, doğru konuşalım ve derin düşünelim. Âmentünün altıncı şartı! … Ve bi’l kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ faslında îman ihsan ihlâs dersinden sınıf geçen var mı? Îtikad ve Akâidden bütünlemeye kalmayan var mı?

Men âmene bi’l kader emine min’el keder hadîsinden sınıf geçen var mı? Kadere îmanı olan kederden emin olur! Kederden emin olan, kederden arınan, kurtulan var mı? Kalbinde hiç kimse hakkında ğıyl ü ğış barındırma hadisi şerifinin hakikatiyle şenlenip şereflenen kaç kişi var?

İçimde bin türlü keder / Benden gelir bana gider! demiyen var mı?

Er rızku alâllah kavlinde samimi ve dürüst olan var mı?
Tevekkeltü alâllah, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh! diyen, bu mânâ ve muhtevâyı yaşıyor mu?

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! anlamına gelen, festekım, kemâ ümirte! âyetinde yüklü olan mahrem muhtevâyı çözebilen var mı?

Amentü billâh, tevekkeltü alâllah, lâ havle velâ kuvvete illâ billah! Allah’a inandım, Allah’a dayandım, her türlü hareket ve kuvvetin tek sâhibi Allah! kavlini özümseyen, içselleştiren kaç kişi var! Bu fasılda algısı neeee, çalgısı ne?

Hiç kere hiçi eşittir hiç! demek istemem ammaaaa, muamma şu ki, çoğunluğun algısı algı, çalgısı çalgı değil! Vur patlasın, çal oynasın fasıllarında ömür çürütenler hakkında şunu söylüyor Hakk Çalab:

Zamanın akışına, asra andolsun ki, her şeyi yerli yerince yerli yerince yapan çatan Allah’ın varlığından birliğinden, tekliğinden, mutlaklığından emin olan, her şeyin ve herkesin yararına işler yapan, birbirlerine sabır ve sebâtı tavsiye edenler dışında kalan; vaktini boşa harcayan, ömrünü çarçur eden insan hüsrandadır! (Asr Sûresi)

Bu tür derin ve derderûn konularda, zarâfet bahislerinde âriflerin ve zariflerin tavırlarından nasip kısmet almaya çalışmamız gerek diye düşünüyorum!

Şunu söylemeye çalışıyorum bu alegorik yazıda: Genelde pek çok konuda algımız algı, çalgımız çalgı değil! Yanlış algılar ve yanlış çalgılar hengâmesinden doğuyor hüsran! Hüsrandan, zarardan ziyandan korunmanın çâresi; îman îkan, amel-i sâlihat, hakka hukuka riâyet içre sabır ve sebat! Doğru algının, sağlıklı çalgının ve doğru dürüst yaşamanın ilk şartı bunlar değil midir?

Hangi konuda ne kadar doğruyuz, ne denli dürüstüz, bunu sorgulamamız gerekmez mi?

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

23 Aralık 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com