KURANCI TEYZE

Herkesi yazıp çiziyorsun, bizi ne zaman yazıp çizeceksin yâhuuuu! diye dört elif miktarı bir naz ve niyaz çekiyor bize, bizim hatırnevâz ve hatırşinas Hatun!

Cengiz Han, ömrünün son demlerinde, hâkim olduğu ülkeler mirasını evlâdlarına paylaştırıken:

Şurası oğlum Falan Hân’ın, burası oğlum Filân Hân’ın, orası falan filan derken, en sonunda hanımının sırtını sıvazlayarak: Bu ganeyetli de benim Hânım! demiş!

Râviyân-ı ahbâr ve nâkılân-ı âsâr hazerâtı böyle der, böyle rivâyet eder.

Biz dahi, 1970’lerden bu yana her hâlükârda kahrımızı çeken ganeyetli/kanayaklı, kanaatli hatunumuz hakkında böyle der miyiz, deriz elhamdülillâh!

Hakk Çalab razı olsun! Dünyası da âhireti de mâmur olası Hatun, mertdir, cömertdir, cesurdur metanetlidir; elinden geleni yapar çatar, hiç kimseden hiçbir şeyi esirgemez! Öyle ki, herhangi bir konuda, şık olmayan bir aksama olanda, o an veya anlarda, söylenmesi vâcib hâle gelen sözünü de esirgemez! Hak ve pak bildiği neyse, onu illâki söyler!

Bizim Hatun bizim mahallede Kurancı Teyze diye tanınır, sürekli Kur’an okur. Öyle ki bu bağlamda gayreti ve dirâyeti taşınca, bizim dahi canımıza okur mu, okur!

Hakk Çalab razı olsun! Kusur görüntüsü veren bir hüneri vardır, aşırı fedakârdır! O sebeble, “hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ” kanallarında zuhur eden kaderin yoruma sığmaz akışı içerisinde zaman zaman hüsrana uğrar ve yâ sabır çeker!

Şöyle teskin ve teselli ediyor Fuzûlî dedesi onu:

Yâr için ağyara minnet ettiğim ayb eyleme / Bağbân bir gül için bin hâre hizmetkâr olur!

Yâr için ağyara minnet etmemi ayıblama / Bahcıvan, bir gül için bin dikene hizmet eder, kahrını çeker!..

Yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

23 Aralık 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com