SELÎMNÂME VEYA TABAK EFENDİ VASIYYETİ

Melâmî Selim Atılgan (15 Ocak 1946 – 15 Ocak 2018) Efendi’nin “arkadaşlara” başlığı altında kaleme aldığı söylenen muhtasar ve mûfîd, kısa ve öz, faydalı bir risâle Selîmnâme! Atılgan Efendi’nin son demlerindeki vasıyyeti olduğu söylenen bu metin, şöyle başlıyor:

Bu yazdığımı çok iyi okuyun! Hattâ birertâne / kopye cebinize koyup da, müsâit zaman buldukca okuyun ki, (kâl) hâl ola! Şimdi hiç tatbik etmeyip, Kutbulârifin gibi konuşup, yapamayıb, (boş lâf ve kuru yulaf sekrinde sayıklayarak) kûtbul câhilin bezirgânı olma(k)dan ferâgat edersiniz (vazgeçersiniz)! (Melâmiliği, manâsız muhtevâsız ve amel-i sâlihâtsız, içi boş kuru laf kelâmîliği hâline getirmekten kurtulursunuz, demektir bu!)

İkinci paragrafta şunlar söyleniyor:

Yalan, kibir, gadab, riyâ, şehvet, kin, haset, gıybet!.. (aman hâ, aman, neûzü billâh!..) Yazdığım (bu) sıfat(lar), cehâlet sıfat(lar)ı!.. Yedi /sekiz cehim (cahim, cehennem) adı ve kapısıdır! Şeytan sıfatıdır! Aynı hâlde kalanın her sözü zâhirî olup, aynı hâli devam ettikçe melekıyyete geçmesini hiçbir kuvvet temin edemeyeceği gibi, zâhirî ibadetler dahi kendine yük olacağı âyetler ve hadislerle mecbuttur (mazbuttur, sâbittir)! Kibâr-ı evliyânın ittıfâkı beynindedir (arasındadır)!

Bu paragrafın devamında kendi ilkelerini şöyle sıralıyor Hazret, mûridan ve muhibbânına:

Küfür hiç olmayacak! Şöyle ki, pezevenk teres gibilerden (yâve) yemin olmayacak! Hiçbir arkadaş diğerine ödünç para vermeyecek ve istemeyecek! Hiç biri, nefsime çay kahve yemek gibi ikrâmı ricâ ederim teklif etmeyecek! Hiç biri diğer arkadaş evine haberim olmadan gitmeyecek! Hiçbir arkadaş diğerini bana şikâyet etmeyecek! Hepsi benim için kıymetlidir. Kendi kusurunu görmeye çalışacak! Kimse kendi anlamına diğerlerinin uymasını (beklemek) değil de, anlayış gösterecek! Biliyormuş gibi değil (hiç bilmiyormuş gibi) öğrenmeye yönelecek!

Bu ilkelerden sonra devam eden derkenarda şöyle bir özsöz var:

İbâdetler gâye değil, vâsıtadır!

Müessiri eserinden ayrı, çok uzakta(lık vehmi içinde) tefekkür etmek, cehâlet olur!

Bu derkenardan sonra devam eden sayfada şöyle bir pırlanta daha var! Parıl parıl parlayan o pırlanta cümle şöyle:

Âyetlerle beyân buyurulan âlemler, hududlu gösterilir ve öyle bilinirse, birçok perdeler çevremizi sarıp tevhîd iddiamız, lâfzını bir santim genişletemez! (Her şey lâfda ve lâfızda kalır, kurur!) Bu arada (biz) kuru bir dâva peşinde olur(uz)! (Bu kuru) dâvada ise kul ilâh karşı karşıya gelir! Bizim Allah’ı sevdiğimiz (ve her şeyi) hepsini O’nun için yaptığımız yalan (dolan) olur! (Ve biz) ancak kendini aldatanlar oluruz! Peygamber Efendimiz, bize bizi anlatmak için geldi. Biz bizimle olunca açılır, her taraf (her madde, her mâna) bize!..

 

DERDERUN

“Selîmnâme” başlığı ile sunduğumuz bu metin, Hüseyin Câhit Lü kanalıyla bize ulaştığı günlerde, son sayfanın arka yüzüne şöyle bir yorum yapmış ve yazmışım kendimce:

Âlemde âtıl batıl bir şey yoktur! Abes yoktur! Her şey hareket ve bereket hâlinde doludur! Hoşgörü, Allah’ın sıfatı olan hayatın doğasındaki bu doluluğun farkına vararak, ona boş değil hoş bakmaktır, bakabilmektir! Ve o hoşluğu görmektir, görebilmektir! Şeriat tarîkat, hakîkat mârifet budur!..

*****

“Selîmnâme” başlığı ile sunduğum metin, 2018’lerde gelmişti bana. Selim Atılgan Efendi’nin vasıyyeti gibi lanse edilmişti. İki sene sonra, 2021 eyyâmında, bu günlerde, yeni bir bilgi geldi. Bu yeni ve tâze bilgiye göre, söz konusu metin, Selim Efendi’ye değil, Selim Efendi’nin Şeyhi Emin Tabak Efendi’ye aittir! Bârekâllah, eyvallah ! Zâhirdeki ve zuhûrdaki esmâ farkı bu metne gölge düşürmez! Muhtevâ aynı kanalın muhtevâsıdır! Mîrî malıdır! Bu tür mânâ ve muhtevâlar, kaptan kaba boşalarak dolaşır! Eğer bir karmaşa var ise, bunu ayıklamak, bizim Ersin bilge, Ersin Akyazı ile Ahmet Nihat Göksu gönüldaşın işidir. Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

20 Mart 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com