NİZÂMEDDİN NAZİF VE KEMALİZM

Edeb ve edebiyyât muallimi Nihad Çeçen Hocanın “Maziden Hatıralar” diye bir kitabı var. Akıl fikir yayınlarından.

Nihad Çeçen Hocanın kendisi gibi çok özel çok güzel pek sâde pek âsûde bir kitab, “Mâziden Hatıralar”!

Rahmetli İ. H. Konyalı: Türkiye’nin üç büyük delisi var. Bunlardan biri, Nizâmeddin Nazif beydir! derdi.

Şimdilerde potansiyel olarak hâlâ bir şekilde politikanın ve politize olan kesimlerin gündeminde kalan kemalizm kavramının aga babası, Nizâmeddin Nazif Tepedelenlioğlu imiş.

Peyâmi Safa ile Nizâmeddin Nazif arasında uzun tartışmalar yaşanmış bu bağlamda. O tarihlerin polemik konusu olmuş bu Nizâmeddin Nazif’in kemalizm tutkusu.

Peyami Safa, küresel ölçütlerde böyle bir kavramın olmadığını, bulunmadığını ısrarla vurguladığı halde, o tarihlerde Deli Nizam diye tanınan Nizâmeddin Nazif, kemalizmi tez edinmiş kendisine.

O tarihlerde bi gün, Gazi Paşa, Reisicumhur Mustafa Kemal, kendisine en yakın arkadaş ve ülküdaşlarından biri olan Receb Peker’e :

– Receb! Deli Nizam’a söyle! Benim ismimin sonuna kuyruk takmasın! Ben de sizler gibi bir insanım! demiş. Receb Peker, Mustafa Kemal’in bu emrivakisini Nizâmeddin Nazif’e iletmiş.

Nizâmeddin Nazif bey, Nihat Çeçen Hocanın da hazır bulunduğu bir mecliste anlatmış bunu.

Nihat Çeçen Hoca’nın “Maziden Hatıralar”ında yer alan mânidar bir hatıra bu!

Çeçen Hocam, devam devam, yazmaya devam!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

3 Ocak 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com