EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİNDE EDEB ERDEM EBED MAYASI

Eğitimin özü gözü, edeb ve ebeddir! İnsanı kendi hakîkatine uyarmak ve uyandırmak!

Tâlim ve terbiyenin temeli, edeb ve ebed muhtevâsıdır! Talim ve terbiyenin, eğitim ve öğretimin hamuru çamuru, ana harcı edeb ve ebed kavramlardır!

Bütün din ve dillerde ana tema, tâlim ve terbiyedir! Tâlim öğretim, terbiye eğitim! Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu, olmaz!

Tâlim ve terbiye, insan eşya, tabiat ve kâinatın hakîkatini doğru okumak ve doğru okutmaktır!

Evrensel bilgeliğin özünde de sözünde de var olan temel ilke Yûnuslama bir şiir ve şuur diliyle:

İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsen / Bu nice okumaktır!

Kendini bilen, Rabbini bilir! Rabbini bilen, evrenin ve devrânın çözümsüz gizem dekorlarında dönüp dolaşan şeylerin hakîkatiyle tanışma erdemine erer!

Erdem, fazîlet; eğitim ve öğretimin en baş en başat ilke ve ülküsüdür! Olmazsa olmazıdır! Fazîletin olmadığı yerde illâki rezâlet oluşur! Bu sebeb ve hıkmetle, eğitim ve öğretim tepeden tırnağa erdemdir denilse yeridir!

Erdem, edebdir! Edeb, erdemdir!

Edeb, üç harfli bir kelimedir: (E) (D) (B) E eline, D diline, B beline sâhib olmaktır derler, bu bağlamın bilge ve bilgenleri!

Tâlim ve terbiye, eğitim ve öğretim, edeb ve ebed, özdenlik ve kalıcılık arasında uzanan sihirli bir süreçtir!

Ebed de üç harftir: (E) (B) (D). E eline B beline D diline sahib olmaktır! Edebte elden sonra dil; ebedte elden sonra bel ön plana çıkıyor! Bu sihirli süreç içerisinde, sonuçta, ikisinde de ortak bir muhtevâ vurgulanıyor!

Edeb erkan, mü’mine nişan! derler yine bilgeler ve bilgenler. Çooook önemli, çok değerli bir ilkedir bu!

Edeb bir tâc imiş nûr-i Hüdâ’dan / Gey ol tâcı emin ol her belâdan!.. diye daaaan dan vurmuşlar, kafa ve kalb gonguna, ulemâlar ve urefâlar!
Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

1 Ocak 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com