HİÇ KİMSEYE YAVUZLUK SANMA

İmam Cafer’in çok derin bir sözü var! Her sözü çok derin de, bu sözü çooook daha bir derin ve berîn! İbrahim Hakkı Konyalı Kütübhânesinde 579 numarada kayıtlı yazma nüshadaki söz, özgün ifâdesiyle aynıyla şöyledir:

Allahu Teâlâ Hazretlerinin verdiğine kanaat edesin ve bu işte gâfil olma, tedbîr ile işle ve hiç kimseye yavuzluk sanma! Eger sanursan gerü sana gelir! (V.10 ab)

Hiç kimseye yavuzluk sanma! Kendini iyi başkasını kötü sanma! İçinde hiç kimseye karşı kötü zan barındırma! Kendini iyi başkasını kötü sanırsan, o sandığın şey geri gelir sana döner!

Harputlu Kemâl Efendi: Hiç kimseye karşı içinizden kötü bir şey geçirmeyin! İçinizden geçen şey ânında olur oluşur; döner dolaşır size de bulaşır, sizi de bozar çözer, çerçöp eder! Yürekler acısıdır, bu boz bulanık bozuk kötü zanlarla herkes birbirinin önünü kesiyor ve sıkboğaz ediyor! Aman ha aman, içinizden hiç kimse hakkında böyle berbat bir düşünce geçirmeyin! Bu kabil kirli zanlarla kendi önünüzü kendiniz kesersiniz, derdi.

Sen sana ne sanursan, ayruğa da ânı san / Dört kitabın mânâsı budur eger var ise! Kendin için ne düşünüyorsan, başkaları için de onu düşün! Dört kitabın özü özeti bu! diyen Yûnus, yüzyıllardır bu som gerçekliği haykırıyor!

Hakîm Bilge Süleyman Ata da bu bağlamda hep olumlu ve ılımlı tavrı ön plana çıkarıyor. Herkes adına kendi şahsında şunu söylüyor Hazret:

Eller yahşi men yaman / Eller buğda men saman! Herkes iyi ben kötü / Herkes buğday ben saman! söylemi çooook zarif, çok sâde, çok nahif bir bilgelik tavrıdır!

Hak Erenlerin hemen hemen cümlesi bu bağlamda böyle der, böyle eder zîra; beşeri planda her türlü özellik ve güzelliğin kaynağı olan Habîb-i Hüdâ bu temada şunu söyler:

Taşa bile hüsn-i zan etsen faydasını görürsün! Hüsn-i zan, güzel sanı ibâdettir! Olumlu beklenti ibâdettir! Hiç kimse hakkında kalbden kötü bir şey geçirmemek, gönülde ğış – hinlik hâinlik kin ve nefret-  barındırmamak benim sünnetimdir! Benim sünnetimi ihyâ eden, benimle birlikte olur!

Livâyı hamd sancağının hamd ü senâ senfonisi bu! Gönül ve zihin berraklığı bağlamında çooook özel, çok güzel, çok nahif bir işâret ve beşâret bu!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

2 Haziran 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.com

www.kirkkandil.com