EN MAKBUL EN ETKİLİ DUA

Bildik anlamda üç türlü dua vardır: Kavlî (sözel); fiilî (eylemsel); kalbî (gönülsel) dua.

Kavlî dua, Kur’an-ı Kerim’de ve hadîs-i şerîflerde geçen dualardır. Sözgelimi, fâtiha sûresi, felâk nâs sûreleri, salli bârik salavâtları ve rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti haseneten ve kınâ azâbennar! niyazı bu kabilden kavlî dualardır.

Fiilî dua, Allah’ın sıfatı olan hayatın berrak yaşanması için herkesi memnun edecek hayırlı uğurlu işler yapmak. Yapabildiğin kadar hayır hasenat yapmak. İmkanlar ölçüsünde herkese ve her şeye iyi davranmak.

Kalbî dua, çok özge bir dua. Duyguları, düşünceleri ve davranışları arıtarak, cümle yaradılmışa bir göz ile bakabilme bilgeliği için çalışıp çabalamak. Hiç kimse ve hiç bir şey hakkında kalbde hinlik taşımamak. Kalbde olumsuz duygu barındırmamak.

Kavlî, fiilî ve kalbî olarak en makbul ve en etkili dua, insanın içinden geldiği gibi ettiği temiz ve berrak niyazdır.

Enes b. Mâlik’in Hazretlerinin rivâyetine göre, Efendimiz Aleyhisselâm bir sıkıntı ânında şöyle dua ederdi: Ey hayat sahibi, ey her şeyi ayakta ve hayatta tutan Rabbim, senin rahmetinden meded isterim!

Ümmü Seleme vâlidemizin rivâyetine göre, musîbet ânında edilecek dua şudur:

İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râcîûn! Biz hepimiz Allah içiniz ve hepimiz O’na dönüğüz dönücüyüz! Allah’ım başıma gelen bu musîbetin mükâfatını senden bekliyorum. Bu musîbet karşılığında beni mükâfatlandır! Ona karşılık olarak bana daha hayırlı olanı ihsan et!

Aynı konuda Gönenli Mehmed Efendi Hocamızın tavsiyesi şöyledir:

Borç için sıkıştığınızda: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed! salavât-ı şerîfini çok okuyun!

Dualarınıza besmele ve salavat ile başlayın, fâtiha sûresini okuyun, duanızı edin, bitiminde tekrar salavât getirin!

Fî emânillah, yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

31 Mayıs 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.com

www.kirkkandil.com