ÂZATLIK SEYRİ

İç ve dış ilişkiler ağının odağındaki kendine doğru, kitablı sünnetli, doğru dürüst yürüyen sâlih ve sâlihalar, Allah’ın gözbebeği insanlardır!

Uzun ince yollarda, Arşı Rahmân olan temiz pâk berrak gönlünün tenhâlarında, özüne özgünlüğüne yürüyen sâlih ve sâlihalar, Allah’ın ve Habîbullah’ın gözdeleridir!

Hâle yola giren, hâlde yolda olmaklığa gönül veren sâlih ve sâlihalar, bütün insanların özdeleridir!

Özde olmak, gözde olmak, gözbebeği olmak, Yûnuslama esintiler içerisinde:

Ben yürürüm yâne yâne / Aşk boyadı beni kâne / Ne âkılem ne dîvâne / Gel gör beni aşk neyledi!

Kâh eserim yeller gibi / Kâh tozarım yollar gibi / Kâh akarım seller gibi / Gel gör beni aşk neyledi! diyebilme çoşkunluğunda; Veyselleme bir çisenti içinde:

Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne hâldayım / Gidiyorum gündüz gece! yolculuklarında hedefe kilitlenmek, çok özge bir harekettir! Harekette bereket, berekette bolluk, bollukta ferahlık vardır. Bin defa söylesem, bıkmam bu cümleden!

Yürümenin, yolda olmanın rahmet ve muhabbeti bu!

Gel kulum gel, benden bana gel / Bana gelen kendine gelir/  Kendine gel! çağrısı, yürümenin, yolda olmanın ve yolda dolmanın büngültüsü!

Rahmânî ikram! Bu kutsal ikrâm içerisinde, savm salât, hac zekat ve kelime-i şehâdet hediyesi vardır!

Savm/oruc, kendine urûc! Salât, rahmet, kendine rahmet! Hac, kendi özünü ve özgünlüğünü tavaf! Zekât, tezkiye, kendini tezkiye, nefsini kirden küften temizleyerek tâzeleme işlemi! Kelime-i şehâdet, kendi hakîkatine tanıklık etmek! Bu tanıklığın mukaddes mahremiyeti içerisinde egodan, arzu kulluğundan soyunarak ahrar kulluğunda kaybolmak/gaybolmak; gecenin koynunda gündüzle vuslat etmek gibi çok gizemli bir müşâhede mükâşefe ve muārefe, hatta muāşaka hâli bu! Çok özel, çok güzel bir yol hâli bu!

Hoş geldin yâ Hazreti Şehr-i Ramazan / Hoş geldin / Onbir aylık yoldan geldin / Hoş geldin!

“O Allah ki O’ndan özge ilâh yok / O’ndan özge tapınılacak hiçbir şey yok! Gaybı da şehâdeti de bilen/âlim O! O Rahmân ve Rahîm’dir. Rahmeti sonsuz merhameti kayıtsız şartsız sınırsızdır.” Vereceği her şeyi, vakti saati gelende verir…

Yâ zelcelâli velikram, yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

12 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com