BİLGELİK TURU HOŞ KELÂM

Ağzından çıkan ve kaleminle yazılan sözün, bütün evreni kare kare dolaştıktan sonra sana döndüğünü bilseydin, herkesi memnun edemeyecek şeyler söylemeye cesâret edemezdin! demiş, fizik ve matematik bilgesi Albert Einstein!

Herkesi ve her kesimi memnun edebilmek, hayran ve sergerdan eylemek elbet kolay değil, zor mu zor, ama hep söyleriz ya, imkânsız da değil. İki kanatlı bir kuş gibi olmalı kelâm. Tek kanatla uçamaz kuşlar! Çırpınırlar çarpınırlar fakat uçamazlar. Realite bu. Artıyı da eksiyi de hesaba katmayan sözler de böyledir, sonuca ulaşamazlar.

Yüzyıllardır bunu söylüyor tasavvuf bilgeleri hep! Hepten bahsederken hiçi hesaba katmazsan hiçi incitirsin! Hepten ziyâde hepcilik ederek hiçi incitmek, hüner değildir.

Hüner, bir şehir bünyâd eylemektir / Reâyâ kalbin âbâd eylemektir! demiş, fetih bilgesi Fatih Sultan Mehmed Han!

Reâyâ kalbin âbâd eylemek arzusu, artı eksi herkesi memnun etme çalışma çabasının büngültüsüdür! Fetih bilgeliği bu!

Gönül fâtihi Yûnus bilge: Sen sana ne sanursan, ayruğa da ânı san / Dört kitabın mânâsı, budur eğer var ise! derken, hiçi hepten ayırmış mı?

Abdin Hakk’a takarrübi, halk ile sulh olduğu miktardır: Kulun Hakk’a yakınlığı, halk ile cümle yaradılmış ile barışık olduğu kadardır! diyen İbrahim Aksarayî’nin gönül sarayının aklığı ve paklığı içinde, eksi artı herkesi memnun edebilecek hoş kelâmın kemâlinde, Osman Kemâlî’yi dinleyin! Bakın ne diyor Hazret:

Habbe yok noksan ziyâde, hıkmete ibretle bak / Her nede noksan görsen, bil ki noksan sendedir!

Albert Einstein’dan Osman Kemâlî’ye, bir de böyle baksak hayata, ne dersiniz ıyâlullah?

Hoş kelâmdan zarar gelmez, boş kelâm bize döner!

Yâ Halîm, yâ Selîm, yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

15 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com