HER ŞEY BİR ŞEY TAKDİR VE TEŞEKKÜR

Sevgili sevimli ve çooook değerli Teoman Duralı Hocam!

Gerek TRT 2’de, gerek diğer kanallarda ev sahibi ya da konuk sıfatıyla açtığınız sohbet ve muhabbet sofralarınız, bârekallah, hem bilgilendiren hem dinlendiren ilim irfan ziyafetleridir! Şölendir şölen! Hiç tereddüt etmeden devam edin, dâim olsun lutfen! Selâm ve muhabbetle.

Hormetkârınız

 

TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Fîhimâfîh! Ne varsa içindedir! Her şey ve herkes, her gün her an yeniden doğar! Yıl, ay ve gün bir ândır! Güneşin altında eski bir şey yoktur, hepsi yenidir. Ânı dâimin deverânı bunlar!

Mevlânâ Hüdâvendigârın mahrem muhtevâ esintileri bu sözler.

Özdengül Fâik Hoca!

Özden gülmeye ve özden gül olmaya devam tabîbim! Tebrikler ve teşekkürler, Fâik hakîm! Selâm ve muhabbetle!

Hormetkârınız

 

TAKDİR VE TEŞEKKÜR

Bizim her fırsatta “Ekrem’in ikrâmı” diye vurguladığımız Ekrem Demirli dersleri; Mahmud Erol Kılıç’ın zülfikâr kılıncını andıran selâm ve kelâmları; Adnan Karaismailoğlu’nun Mesnevî Sohbetleri ve Hayati İnanç’ın “Can veren Pervâneler”ine, benzerlerine; beni uyaran ve uyandıran yâriğârime, yârân ve yârenlerime de takdir teşekkür ve tebrikler sunuyoruz, hormet ve muhabbetle. Yâ Selâm!

Hormetkârınız

 

TESELLİ

Dertmen kardeşim, senin ârızan evham! Psikolojik bir darlanma. Evham, en sağlıklı insanı bile hasta eder. Sen hasta olma usta ol!

Derdini ummâna sal, âsumâna inle, ama asla kendini/nefsini dinleme! Şekvâ bandından in takvâ bandına bin!

Hikâyet ve şikâyet kanalından çık, hakîkat ve hıkmet kanalına gir! Yavuz endişeden irağ ol! Kendini tâzele! Yâ Selâm!

Mustafa âbin

 

TÂZİYE

Alim Alim Haticem! Hepimiz Allah içiniz ve yine O’na döneceğiz. Rahmetli ve sahâvetli Gülşân annenin bu en mutlu gün ve anlarında, duygusallığın seline kapılarak kendinizi ezip büzmeyin lutfen! Gidenlere de, kalanlara da selâm olsun! Yâ Selâm!

Mustafa âbiniz

 

Zamanın ne önü vaaaar ne sonu! O Dehr’dir. O evvel O âhir, O zâhir O batın! “Eskimeyen yeni”nin şândan şâna zuhûru içerisinde, herkes bir âlem, her şey bir alem!

Hasılı kelâm neticeyi meram, bu kadar karmaşık ve sarmaşık şeyler dahi her şeye rağmen bir şeydir.

Gönlümle kucaklıyor gönlümle öpüyorum herkesi! Sıhhat âfiyet saâdet, hareket ve bereketle Ali Behçet Efendinin kelâmıyla, kendûden halâs olma ahrarlığı dilerim herkese! Yâ Selâm!

 

DERDERÛN

Var sandığımız yokların tekili. Tek’in çoklukdaki gizem çiyesi! Kadîm’in kelâm sıfatının kıvılcımı! Tasavvuf erbâbına göre, her şey bir şeydir; bir şey her şeydir; bir şeyin şeyinin şeyi o şeydir!

Mevlevî Mehmed Zeki Dede’nin zevk-ı selîmine göre:

Biz zevk şinâs-ı neş’e-yi mey değiliz!

Şâyân-ı tena’um-i peyâpey değiliz!

Sāni’ koymuş adımız şey, yoksa;

Biz kendi vücûdumuzla bir şey değiliz!

 

Yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

31 Aralık 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com