HER DEVİRDE VAR EVLİYÂ/ EVLİYÂSIZ DEVRÂN OLMAZ

Âdem Safiyyullah’dan bu yana her devrin evliyâsı da var eşkiyâsı da!.. Evliyâsız ve eşkiyâsız bir dünya yok!.. Hayrihi ve şerrihi min allahi teâlâ kanalından geliyor gelişiyor genişliyor bu alan! Bunda bir tuhaflık yok! Herkesin bir dini imânı, herkesin bir mezhebi ve meşrebi var! Artılar eksiler arenası bu dünya! İyi kötü, güzel çirkin, eğri doğru, hayır şer, hep bu alanın armoni ya da harmonisidir! Zıtlar birbirine mühtâc ve müştâkdır! Zıtların ahenginde dönüyor bu devrân!
Hayrın da evliyâsı var şerrin de/ Hayrihi ve şerrihi min allahi teâlâ/ Horlama ve zorlama matah şey değildir/ Lâ ikrâhe fiddîn der Hakk teâlâ/ Hayrihi ve şerrihi min allahi teâlâ!
Dinde ikrâh yok, dinde dayatma yok/ Bunun hep tersini yapan çok mu, çok/ Akıl ve gönül açlığıdır bunlar/ Aşkını gönlünde toplayandır tok!
Herkesin bir huyu suyu var, herkes bu huyu suyuna göre tercih yapar! Meşreb denilen şey budur! Birininki diğerine uymayabilir. Birininki diğerine uyar ya da uymaz! Sen kendine uyanı ara, uymayanı da tanlama, idare et!
Dinin imânın kâvi ise, gönlün ak zihnin pâk ise, sosyal, siyasal ve ekonomik tavrın kitabî bir terimle <>se, amel ve emel grafiğin özel, güzel ve dengeliyse, aklın aklıselîm, kalbin kalbiselîm, zevkin zevkiselîm, tavrın tavrıselîm ise; sen de velî ve evliyâ kelime ve kavramının kökü olan vely/ yakınlık, birlik beraberlik, dostluk, Hakk ve halk ahbablığı denilen velâyet kapsamındasın demektir gurban!
Ruhâniyetine selâm olsun, bu derin ve serin muhtevânın maraşal evliyâsından olan İbrahim Aksarâyî Hazretlerine göre:<> Kulun Hakk’a yakınlığı, cümle yaradılmışla barışık olduğu kadardır!
Yâ Selâââm, yâ Selââm, yâ Selâm!
Mustafa Özdamar
28.8.2022

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

kitapaloku.com’dan SATIN AL

ravzakitap.com’dan SATIN AL

dergiyurdu.com’dan SATIN AL