DADAŞ BACI

Erzurumlu yıllarımda Gönül bacıların kadîm Erzenirum konaklarında tanıdığım en can biriciklerden biriydi Dadaş Bacı! Dünyaya ve dünyeviliğe hiç göz ve gönül açmamış mâsûme bir veliye Dadaş Bacı!.

Biz hep Bacı derdik, Bacı Abla, Bacı Anne, Bacı Gurban diye hitab ederdik kendisine! Çooook tatlı, çooook berrak bir insandı Dadaş Bacı!.. Adının Yasemin olduğunu yarım asır sonra, bugünlerde öğrendim! Azîz ve temiz ruhâniyetine selâm olsun, adı gibi yasemin, biz tattık onun velâyet ruhâniyetinin tadını, tadı gibi yasemin râyihasında bir kâmile Dadaş Bacı!

Dünyaya ve dünyalığa hiç göz ve gönül açmamış bir mâsûme deyişimin sebebi, Bacı’nın doğuştan görmezlik hüneri içinde gelmesi ve hiç evlenmemiş olmaklığına telmihtir!

Baş gözleri penceresi hep kapalıydı perdeliydi ammaaaa, kalb gözleri, gönül pencereleri öylesine açık saçıkdı ki; sizi size açık seçik okurdu!

Zarafet cebi delik Bacı’dan habire kerâmet dökülürdü ama, o bu dökülene saçılana değil, hep istikamet üzre olmaklığa bakar ederdi! En belirgin özelliği ve güzelliği hep takvâ bandında şen ve esen, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmasıydı! Şekvâsı yoktu, hep şükürdeydi! İnsanın içini karartan karamsarlık ve kötümserlik tavrına hep kapalıydı! Kötümserlik şomluğundan irağ, iyimserlik yomluğunda hakkel yakîndeydi. Hep iyimserdi, hiç kötümserliği yoktu! Has velâyetin hakikat tavrı bu!

Ah Bacım, dadaş Bacım / Hâlinde hep hacı Bacım / Hiç doymadık biz sana / Kolla bizi cömerd bacım!

Bilirim hep kollarsın / Ötelerden el sallarsın / Bizi bize bağlarsın / Kolla bizi cömerd Bacım!

Sen Rahmân’ın has kulusun / Hakk Çalab’ın sağ kolusun / Rahmet ile dopdolusun / Kolla bizi cömerd Bacım!

Acım Bacım, acım acım / Kıpkırmızı oldu sacım / Dökülmesin sevgi “bac”ım / Kolla bizi cömerd Bacım!

Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Hakk berekâtın versin naz ve niyâzından mülhem duygular bunlar!

Üç ihlâs bir fâtiha hatmiyle hüsn-i hâller ve hüsn-i hâtimelerle sarsın bürüsün herkesi ve hepimizi Hakk Çalab! Dadaş Bacımın âmin-i ruhânileriyle emân üzre… Aziz ve temiz ruhâniyetine es Selââââm, ve’s Selââm, yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

10 Ocak 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com