AKFIRATDA OSMAN DÜZCAN

Üsküdarda Cedîd Vâlide / Yeni Vâlide, en çok da Yeni Camii diye bilinen, Emetullah Gülnûş Vâlide Sultan Câmiinde edâ ettik cenâze salâtını Osman Hoca’nın; kalabalık bir cemaatle.

Birkaç gönüldaşla birlikte biz önden gittik, eksik aksak bir şey varsa, elimizden geleni diriğ etmeyelim diye önden gittik.

Akfırat’ın ak pak, temiz ve tâze mezarlığına vardık baktık ki her şey mükemmel! Kırmızı kınalı topraklı, kekik kokulu bir kabristan!. Ve belki tuhafınıza gidecek amma insanı imrendiren derin bir kabir! Son demlerinde:

Gabirimi derin gazın bol olsun, yiğenlerim / Edrafında lâle sümbül bağ olsun yiğenlerim! diyen, bizim sülâleye adını veren böyük böyük Böyük Ayşa halam aklıma geldi o anda!

Bu hâlet içerinde Osman Hoca için hazırlanan kabri tetkik ederken, çağrışımlar beni asrısaâdete götürdü! Şâhıvelâyet Hazreti Ali’nin anası; Şâhırisâlet Hazretlerinin anasından sonraki anası, Merdân-ı Hüdâ’dan olan ve Efendimiz Aleyhisselâmı koruyup kollayan Ebû Tâlib Hazretlerinin karısı, anadan babadan öksüz ve yetim olan inci yavruyu kendi yavrularından hiç ayırmadığı gibi, onu hep önde tutan, ona daha bir özen gösteren, şefkat eden Fatıma Vâlidemiz irtihal ettiği zaman; rahmet şefkat ve şefâat madeni Efendimiz aleyhisselâm, kabire inmiş, toprağını okşamış ve kısa bir süre uzanıp yatıp kalktıktan sonra, anasından sonraki anasını toprağa vermiş!

Şunu da söyliyim de, eksik aksak kalmasın bu yârenlik! Osman Hoca’nın kabri de, tuhafınıza gidebilir ama, gerçekten de insanı imrendiren bir kabirdi! Kendisi gibi temiz pâk gül kurusu bir makber!

Kavukçu Yaşar Efendi’nin kabir tevhidiyle sırladık Osman Hoca’yı, gülkurusu makberine!

Ruhâniyetine selâm olsun, bizim Osman Hocayla olan oluşan gönüldaşlığımız çok özge bir gönüldaşlıktı!

Hemen hemen her gün bir ve berâber olurduk onunla!

Özge bir birlik ve berâberlikti bu!

Yapmacık tavırlardan uzak, özgül ağırlığı olan, özgür, özgün, sâde ve saydam bir arkadaşlık, kardaşlık, gönüldaşlık ve sırdaşlıktı bu!

Çok yalnız hissediyorum / Kendimi sensiz Hocam!

Kapatma şu pencereyi / Hep açık kalsın bu cam!

Gidişin şok oldu ânî / Böyle emreylemiş Bânî!

Fark-ı evvel, fark-ı sânî / Bir hıkmetle böyle Hocam!

Osman Hocam, Osman Hocam / Derslerine devam Hocam / Ha bu yaka, ha o yaka / Ne farkeder güzel Hocam!

Es Selââââm, ve’s Selâam, yâ Selâm!

Mustafa Özdamar
23 Şubat 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com