ŞİİRSEL VE ŞUURSAL DUYGULAR

Güzel bir şeyler söyleyeceksen, söyle! Kötü konuşacaksan, helâya git! Ortalığı kokutma!

 

Kirli bir şeyler söyleyeceksen, kaşınıyorsan, hamama git, hakîkatle yun yıkan, mârifetle keselen! Rastgele her tarafı kirletme!

 

Âzâr eyleme, âzâr eyleme! Bizi bâzâr eyleme!

Azarlama bizi! Bizi pazara çıkarma!

 

Herşeyin ve herkesin bir berbât bârbât tarafı var mı var! Sen onun berbatlığını, kendi berraklığıyla yuyup yıkamaya bak!

Ruhaniyetine selâm, kelâmı has kelâm Osman Kemâlî Efendi şöyle bir şey söylüyor bu bağlamda, rikkat eyle:

Habbe yok noksan ziyâde, hıkmete ibretle bak!

Her nede noksân görsen, bil ki noksân sendedir!

 

İnsanın ya da başkaca bir şeyin içinin içinden, cân ü gönülden, derûnundan, tertemiz bir arzu çağlayanı çağlayıp çağırmazsa; dışardan söylenen sözler, hâriçten okunan gazeller, lâf olur, hilâf olur, savrulur gider!

Yaptığın ettiğin her şey güme gider mi gider!

O sebeb ve hıkmetle, yaptığın ettiğin her şeye mukayyet ol! Dol! Boş kalma! Kendini gözle kendini hesaba kitaba çek her şeyden ve herkesten önce!

Sen kendin ne kadar özel ve güzelsin, ne kadar berraksın, ona dikkat eyle!

Çirkine çirkin derken aynaya bak! Her gördüğünü, her duyduğunu hissettiğini her ortamda nâdan nobran söyleme!

Rûhâniyetine selâm olsun, ne özel ne güzel söylüyor Azbî Baba, bak:

Sana yerden gökden büyük nasîhat,

Gördüğün ört, görmediğin söyleme!

Erenlerden Pîrden budur emânet,

Gördüğün ört, görmediğin söyleme!

 

Ben dahi āşık-ı râh olam dersen,

Evc-i semâvâta mâh olam dersen,

Selâmet şehrine şâh olam dersen;

Gördüğün ört, görmediğin söyleme!

 

Kendi bilgisine gidene lânet,

Kizbe tevil olmaz hakdır bu sohbet,

Kimseye dil olma ey ehl-i huccet,

Gördüğün ört, görmediğin söyleme!

 

Bu yola yol ile giden velîdir,

Bu yola sıdk ile giren bellidir,

Allah Hakk Muhammed Şâhım Ali’dir;

Gördüğün ört, görmediğin söyleme!

 

Azbîküstahlıklar sende ayândır!

Sen ben deme dâim hāl-i şeytāndır!

Ahde sâbit kadem ehl-i îmandır,

Gördüğün ört, görmediğin söyleme!

 

Yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

15 Mart 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com