GÜNDÜZ EFENDİ -21- Va’ziyye Defteri

HÜRRİYET HUKUKU
Hürriyet hepimiz içindir! Yalnız âmirlerin ve memurların değildir! Âmirlerin memurların hürriyet hakkı ne kadar ise, efrad-ı milletin hakkı da o kadardır. Ona buna zarar ziyan yapmakta kimseye hürriyet yoktur! Hürriyet, kimseye zarar ziyan etmeden yaşayanlarındır. Dalayıcı köpeği bağlarlar. Zararlı adamı hapsederler, serbest bırakmazlar. Adliyecilerin halk içine karışmamaları demokrasiye aykırıdır. Halk ile lâubâli olmayalım derler. Eski mekteb hocaları gibi, yâhud umacı gibi şahsiyetlerinizle mi halkı fenalıktan ürküteceksiniz, tecâvüzden men edeceksiniz; kanunun hükümleriyle mi?
Halk ile siz mübâlâtsız olun, zararı yok; kanun hükümleri mübâlâtsız olmasın! Kanunun hükümleri ciddiyetini muhafaza etsin! Kanunun hükümleri a’dâyı ehibbayı bir tutsun! Maksat ve gâye, her hâkim, kendi mıntıkası ve hududu dairesindeki katl, sirkat, haksızlık gibi zararlı işlerin kökünü kurutmaktır. Değilse, kağıtları aktarmaktan ne çıkar!
Adliyeden maksat, kötülüğün kökünü kurutmaktır! Haksız adam mahkeye gelirken tiril tiril titremeli! Hâkimin haksıza ve haksızlığa can alıcı gibi düşman olduğunu, haksız muhakkak bilmeli! Doğru ve haklı olan kimse de, alnı açık, yüzü ak olarak ve hâkimin doğruluğuna emin olarak gelmeli! Ve dâvâ çarçabuk neticelenmeli! Zâlim ve haksız derhal hükmünü almalı! Fakat hâl böyle mi? Ya zâlim ve haksız, mahkemeden hakkıyla payını almaz. Gel ha, git ha derken verilen hükmün tesiri ve kıymeti kalmaz, haksız suçukmaz kesekmez derken, cürüm ve kabahatler çoğalır gider… (Sayfa 19)

ELLERİNE
Hak yoluna gidenlerin
Asâ olsam ellerine
Er pir vasfın edenlerin
Kurban olsam dillerine

Torunuyuz bir dedenin
Tohumuyuz bir bedenin
Münkir ile ceng edenin
Silah olsam bellerine

Bir üstada olsam çırak
Bir olurdu yakın ırak
Kemiğimi yapsam tarak
Yâr zülfünün tellerine

Bir kâmilin yolun tutsam
Aşk oduna yanıp tütsem
Bülbül gibi feryat etsem
Muhabbetin güllerine

Vücudumu kavursalar
Yönüm yâre çevirseler
Harman gibi savursalar
Muhabbetin yellerine

Seyranî kaldır parmağın
Vaktidir hakka durmağın
Deryaya akan ırmağın
Katre olsam sellerine
Seyranî

Mustafa Özdamar
07 Temmuz 2021

kitapyurdu.com’dan SATIN AL

dr.com.tr’dan SATIN AL

idefix.com’dan SATIN AL

www.kirkkandil.com