KENDİNE BAK KENDİNE

Uzun ince yollarda / Nazar ber kadem et / Önüne bak önüne / Önün de sonun da / Sendedir sende / Yıldızlar gönlünde parlıyor zâten!

Yere bak, göğe bak / Sağına soluna / Nere bakarsan bak / Hep kendine bak, kendine!

Neye ve kime bakarsan bak / Hepsi sende, sana bakıyor!

Yer gök, yerde gökde / Her yer, her şey / Kendi önünde / Özünde / Kendi özünde / Yıldızlar gönlünde zinde!

Özüne bak özüne / Evvelin de âhirin de / İnan kendine / Kendi özünde!

Nazar ber kadem et / Halvet der encümen / Özüne bak, özüne!

Başka yerde / Başka vadîlerde / Arama kendini / Kendin kendinde!

Eksi artı / Hata savab / Hepsi kendi önünde! / Nazar ber kadem yap / Önüne bak önüne!

Sakın ha sakın lutfen / sırtını dönme kendine!

***

Aynı bağlamda şunları söylüyor, Kütahyalı Sun’ullah Gaybî:

Âşık özün bilmeğe / Kendine gel kendine / Hakk’ı ıyân görmeye / Kendine gel kendine!

Hakk’a giden doğru yol / Senden gider sana ol / Sa’yet seni sende bul / Kendine gel kendine!

Her ne varsa âlemde / O rengi bul âdemde / Bul seni sen bu demde / Kendine gel kendine!

 

Yer sende gök sende, her ne varsa âlemde, îman et ki hep, sendelik bahsinde, Şeyh Gâlip de diyor ki:

Sendedir mahzen-i esrâr-ı muhabbet sende / Sendedir mâden-i envâr-ı fütûvvet sende!

Gizli gizli dahî vardır nice hâlet sende / Mârifet sende, hüner sende, hakîkat sende!

Nazar etsen yer ve gök dûzâh ve cennet sende / Arşu kürsî vü melek, sendedir elbet sende!

Hoşcâ bak zâtına kim, zûbde-i âlemsin sen / Merdûm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen!

 

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

8 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com