NEGATİF MÜSLİM ATEİST

Hiç illâllah demeyen var mı ömründe? Sanmıyorum! Allah’ın sıfatı olan hayatın sosyal siyasâl ve ekonomik akışı içerisinde, hiç, illâllah be yâhu demeyen var mı? Kendince kızıp köpürerek, kendince taşıp dökülerek, illâllah be yâhu dedikten sonra da, hemen ardından, fesübhânallah çekmeyen var mı? Çok sevindiği zaman, Allaaaah Allah diye coşmayan var mı? Ya da bir hayret ânında: Hay Allah demeyen var mı? Bir güzel kabûl / hüsn-i kabûl ânında eyvallah etmeyen var mı? Hiiiç, sanmıyorum, hiç!

Allah Allah, celâllah! Lâilahe illâllah, Muhammed Resûlullah!

İnansın inanmasın, kendisini istediği kadar ateist mateist sansın, kendisini kendince ne sayarsa saysın; herkesin ve her kesimin potansiyelinde var olan gizemli ve kaçınılmaz bir gerçeklik bu! Varlığın mayası muhabbet; muhabbetin mayası Muhammed! Aleyhissalâtü ve’s selâââm!

Varlığın, var oluşun, bâtından zâhire zuhûrun/içten dışa çıkışın, kapısı tapusu, kaynağı ve kaymağı, adı güzel tadı güzel, Habîbullah Muhammed! Sallallahu aleyhi vesellem!

Allahu nûr’us semâvati ve’l arz! Allah, göklerin ve yerin nûrudur! Nûr, evrenin ve devrânın çözümsüz gizem dekorlarında dönüp dolaşan şeylere vücud veren, temel ve tümel kudret!

Varlığın, var oluşun kaynağı ve kaymağı olan Nûr-i Muhammedî, bu temel ve tümel tek ve mutlak kudretin, kesret/çoğul versiyonudur! Tümelin tüzeli yâni!

Lâ’dan illâ’ya geçmekte zorlanan negatif müslümanlara kızıp köpürmeye, taşıp dökülmeye gerek yok! Vakti saati gelende, onlar öyle bir Allah Allah Allah! İllâ Allah! derler ki, sen bile diyemezsin vallah!

Cem Karaca’nın Allah Yâr serenatıyla Erkan Koray’ın Fesübhânallah tesbîhâtını sevmeyen etkilenmeyen var mı? Artıdan eksiye, negatiften pozitife bütün zıtları kendinde toplayan Allah’ın halîfesi olan insanın katlarında ve katmanlarında neler vaaar neler!..

Hiiiç örselenmemesi gereken bu mahrem mutevâyı yeterinden fazla örselersen, haydi yallah, çekerler insana!

Yâ Rahmân yâ Rahîm, yâ Hâdî yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

5 Nisan 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com