HAYYALEL FELÂH

Keskin öfkelerin küt ucuyla birbirimizi boğazlayıp asıp kesmemiz, ne sizin işinize yarar ne bizim!

Şu iki nefeslik dünyâda, hangi gerekçe ile olursa olsun, birbirimize asılıp kasılmamız, ne size bir yarar sağlar, ne bize!

Hangi gerekçeyle olursa olsun birbirimizi yiyip yutarak, hemen sonra da istifrâ edip öğüre böğüre çöpe atmak kime ne kazandırır?

Nefret ve kin, Derman Hekim’in deyimiyle, içtikçe susatan tuzlu suya benzer!

Nefret etmeyin, ettirmeyin; kin tutmayın, kan kanka davası gütmeyin; hiç kimseyi ezmeyin üzmeyin; sevin, sevdirin, sevindirin diyor Habîbullah Aleyhisselâm.

Muhammed Habîbullah neşesinde neşvünemâ olan Ârifibillâh Harputlu Kemâl Efendi, bu bağ ve bağlamların buğusunda şunları söyler eder: Kendiliğinden hiçbir şey olmaz, çok dikkatli olmak lâzım! Bu dünya gerçek bir mektebdir, mekteb-i irfandır! Bu mektebde okuyup tema dokuyan serabtan kurtulur, gerçek bir hayata sâhib olur! Büyük, büyüklüğünü yaparsa büyüktür! Ayrımcılık yapanı büyük kabul etmezler! Her şey muhabbetten uygun hâle gelir…”

“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl!” ola ki dostlar?

Balkan komitacıları, Gestapo şefleri, İttihat Terakki haytaları, Meşrutiyet zamparaları ve de cumhursuz Cumhuriyet züppeleri tavırlarıyla bir yerlere varılmaz. Kervan yolda kalır ve cumhur perişan olur.

Herkesin hayrına olabilecek özellikte bir hedefin, bir kıblen varsa ve cumhur da yanındaysa, bu doğrultuda “ilerlemek istiyorsan, kendi önünden çekil!” demiş Niçe! Helâl olsun valla, helâl olsun, çooook doğru söylemiş. Kendi beninden, kendi bönünden, kendi benliğin bönlüğünden çık çekil sıyrıl demektir bu.

Çekil önümden, kaçıl önümden, yol ver dağlar geçeyim yiğitliğine soyunup giyinmek, herkese hepimize lâzım bir erdem. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem! Hayyalel felâah, hayyalel felâh! Haydin felâha, haydin felâha!

Pir Sultan Abdal’ın ruhaniyeti ikliminde: Onikimam katarımız, uyamazsın demedim mi demesin hiç kimse birbirine! Diyecekse desin de, safrayla tafrayla değil, esenlikle söylesin he gurban?

Yûnuslama bir dalışla: Biz bizi bilmez idik / Bizi bizden eyledi / Âşikâr kıldı bizi / Kendin nihan eyledi! derinliğinde: Esenledim gönül seni! diyelim birbirimize he gurban?

Gurban Gurban he Gurban / Gaflet uykusu yorgan / Uyanalım hayata / Şeytan atmasın urgan!

Şeytan şeye ta’n etmek / İrfansız davi gütmek / Dünyadan cahal gitmek / Yaraşmaz bize gurban!

He Gurban, gurban Gurban / Ne diyir sana Sarban / Deveni sağlam bağla / Tezikmesin merâdan!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

9 Ocak 2021

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com