HALİL CAN VE ÜSKÜDARLI ALİ EFENDİLERİN İSLÂMBOL EFENDİLİĞİ

Vaktiyle, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüne bir asistan alınacak. İmtihan heyetinde Halil Can ve Üsküdarlı Ali Efendiler var. Sınavı onlar yapacak.

Halil Can Hoca da, Üsküdarlı Hafız Ali Efendi de o denli ârif ve zarif efendiler ki, imtihanı unutmuşlar, sohbete ve muhabbete dalmışlar. Asistan adayı kuru bir ağaç dalında sessiz ve sakin duran bir serçe gibi, iki eli iki dizinin üstünde, sorulacak soruları bekliyor.

İkisi de Osmanlıdan icâzetli olan bu iki can Hoca, sohbet ve muhabbet kıvamına erip kaymak bağlayınca, ikisi birden mahvdan sahva dönerek:

– Aaaa a! Namzet efendiyi nisyan ile mâlul ettik biz galiba a? diyerek bir müddet de;

– İlk süâli siz irâd buyurun lutfen!

– Aman efendim, estağfirullah, siz irâd buyurun lutfen! faslında melâmet ettikten sonra, söz yumağı Halil Can Hocada kalınca, Halil Can Hoca:

– Şu … mahtûtayu tetkik edebildiniz mi evlâdım? diye sormuş. Matbu değil, el yazma bir eser soruyor Hoca!

Asistan adayı, hafif ıkınarak:

– İstanbul Kütübhânelerinin hepsinde aradım taradım, bütün katalogları tetkik ettim! Öyle bir mahlûtaya rastlamadım efendim! deyince, Halil Can Hoca, çok özel bir zevk ve şevk içinde:

– Âlâ evlâdım, âlââ! Aferin, bin aferin âlâââ!.. O mahtûta tek nüsha bir risâledir! O da fakirin husûsî kütübhânesindedir!

Kazandınız evlâdım, asistanlığı kazandınız, hayırlı olsun! demiş ve adayı kendine asistan edinmiş!

1830’larda Hakka yürüyen Sivaslı Sûzî’nin “imiş” redifli bir nutku var çok harika! Prof. Dr. Nihat Çetin Hocanın ikram ettiği bu tatlı hatıranın üstüne o kaymak gibi gider diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmem elbet ama, ezel ebed bu hikâyet hep böyle imiş…

Söz yumağını şöyle saldı dîvâna Sûzî:

Bilmez idim bende ne sır var imiş / Sırrım içre aceb esrar var imiş / Sırr-ı âdem, sırr-ı âlem, sırr-ı Hakk / Ayrı olmaz cümlesi bir kâr imiş!..

Ruhâniyetlerine selâm olsun, yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

25 Aralık 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com