HAMİYET VE SAMÎMİYET ISRAFI

Eskimeyen eskiler, hüsn-i hâl ve hüsn-i hâtime bağlamında, amel-i sâlihatlarını yeterli ve geçerli bulmadıkları için, zaman zaman:

– Aman Allahım aman! Emân Allahım emâââân, lutfen el emân!

Emel uzuuuun, amel kısa! Bu ahvâl ile âkıbet ne ola!.

Rabbim Allahım, Mâbûdu zîşânım! Elim boş, yüzüm kara!

Bu mücrim, bu müsrif, bu müflis kul, huzûrubârîne hangi yüzle vara! niyâzı içerisinde yalpır yalpır yanaar yakınırlarmış…

Genelde herkesle, hepimizle çok yakından hattâ ve hattâ çooook çok yakından ilgili ve belgeli bir yanıp yakınma bu!

Şimdi, konumuz hamiyet ve samîmiyet ısrafı ya!. Onu irdelemeye bakalım biz, heeeer şeyden evvel ve âhir, bunu konuşalım ince ince, ihvân! Hamiyetimiz ve samîmiyetimiz nasıl ısraf oluyor, bunu netleştirmeye çalışalım lutfen a?

Genelde hep gayretli dirâyetli, merd cömerd ve dürüst olan bir insanın, fazîleti rezîlete, hamiyeti hamâkate, samîmiyeti kepâzeliğe dönüşebilir mi, dönüşür neüzübillâh! Her şey kendi şiddeti içerisinde zıddına dönüşür mü, dönüşür neüzübillâh!

Aşırı ölçülerde hamiyet ve samîmiyet, ihsan ve îsar değil, ısraftır ve ısraf haramdır! Elini kolunu, kafanı kalbini, gözünü kulağını, dilini dudağını yanağını manağını ısraf edersen; hamiyetini ve samîmiyetini ısraf edersen, lâ tüsrifû, ısraf etmeyin emrine muhalefet ettiğin için, haram tavırlar içerisinde çarçur olur gidersin, neüzübillâh! Vallah da böyle, billâh da böyle bu!

Kitâbullah’ın ifâdesiyle “halâl ve tayyib” helâl ve temiz tavırlarla normal ve temiz kalabilir insan! Yoksa çooook berbat kirlenir insan inan! Eli booooş ve yüzü kara olur insan işte o zaman! Hamiyeti hamâkat, samîmiyeti sefâhat olur, hüsrâna uğrar, zarar eder, neüzübillâh!

Hamiyet ve samîmiyetin temeli, elinle kolunla ayağınla, kafanla kalbinle, gözünle kulağınla, dilin, dudağın ve yanağınla helâl ve temiz yaşamandır! Haramla kirlenen insan, helâlle yunup yıkanmadan kâmil insan olamaz der, kitab ve sünnet erbâbı!

Elini kolunu, kafanı kalbini, gözünü kulağını, ağzını yüzünü, hücrelerine varana kadar bütün kılcal kanallarını, maddî mânevî her zerreni helâl ve temiz tutacaksın ki, kemâlât kanalı açık olsun, açık kalsın. Kemâlât mülevvesliğe müsâde etmez.

“İyilik Allah’dan, kötülük kendinden” deniyor ya Kur’an’da! Nisâ 79’da!. Maddî mânevî kendinizi temiz ve berrak tutamaz da kirlenirseniz, Allah’dan gelen hasenât sizde seyyiâta dönüşür! Kirli bünye temiz muhtevâya dayanamaz, bozulur! Kendisi bozulur, muhtevâyı bulandırır!

Kaleme alınması ve kelâma getirilmesi bile kronik vaka olarak nitelenen bu çok kirli, bu çok berbat ısrafın keffâretidir korona! Yâ Selâm!

 

Mustafa Özdamar

23 Aralık 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.comdan SATIN AL

www.kirkkandil.com