EĞİTİM ÖĞRETİM VE EĞİLİM TESTİ

Bizim Melek Hoca’ya göre, eğitim ve öğretim, insan toprağında gömülü olan gizli hazineyi defineyi açığa çıkarma sanatıdır! Yetenek istidat ve kabiliyet de denilen yaratılıştan gelen fıtrî eğilimi ortaya çıkarmak ve ona göre imkân ve mekân alanı açmak hüneridir eğitim!. Kişiyi ya da öğrenciyi kendisinde olmayan, fıtratında bulunmayan bir alana zorlama zorbalığı, eğitim ve öğretim estetiğinden kopuk bir istidat ısrafı olsa gerektir!

Kim ve ne, ne için yaratılmışsa o, ona kolaylaştırılır!” diye bir söz var!

Bu kolaylaştırma gizeminin tesbiti de kısmen de olsa eğilim testiyle ortaya çıkar!

Sıradan ve rastgele söylenmiş bir söz değil bu. Kelâm-ı Habîb-i Hüdâ olarak hatırlıyorum ben bunu.

Eğitim ve öğretimde eğilimi ortaya çıkarma işlemi her şeyden önce gelir! Eğitim ve öğretimde eğilim doğrultusunda şefkat ve muhabbet ödülü ön planda yer alır! Kolaylaştırmak zorlaştırmamak, sevdirmek ve nefret ettirmemek esastır!

Uygar ya da barbar bütün yaratıkları, özellikle de insanları, doğuştan getirdikleri eğilimleri doğrultusunda yararlı alanlarda kararlı kılma eğilimi kutsal bir ödevdir! İnsanı uyarmak ve özüne uyandırmak bağlamlarında, onu kendinde olamayana zorlama istidadın ısrafıdır! Israf haramdır ve haram tavırlarla helâl sonuç almak oldukça zor ve belki de imkânsızdır!

Haram tavırlarla helâl iş yapılamaz; yapılsa bile sağlam ve sağlıklı bir sonuç alınamaz! İstidadında olmayan şeylere zorlanan ve başarısızlıkla sonuçlanan durumlarda, hem kendine hem de etrafına problem olan kimselerin telef olmalarına göz ve gönül yummak da insaflı bir işlem olmasa gerektir!

Buna bir çözüm gerek, buna bir çözüm gerek illâ ki agam!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

26 Haziran 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.com

www.kirkkandil.com