HELÂL VE MELÂL

Ruhâniyetine selâm olsun, Şeyh Ahmed Sûzî’ye göre, âlemin başlangıcı ve âdem oğlunun kökü kötmeği kaynağı aşktır! Her şey ve herkes bi şekilde yaşar, varlığın mayasında olan bu ezelî ve ebedî aşkı! Ben bende gizli bir hazineydim, tanınmayı sevdim ve halkı yarattım sözü bunun kanıtı. Hadis-i kudsîdir bu söz. Yaratıcı kudret muhabbet!

Bezmiâlem Vâlide  Sultanca bir söyleyişle: Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl / Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl! sözünün özüne özen göstermek aşkın şevkin, zevk idrâki ve Muhammedî neş’enin edeb ve iffetidir!

Kendisi de bizâtiye mücessem şiir ve şuur olan ahretlik hûrilıyne: Helâlim, helâlim ben bu aşka helâlim /  Hasret-i kurbettir benim melâlim! diyebilme mecâli bile bu edeb ve iffetle beslenirse gürleşir, gürbüzleşir, çiçek açar meyve verir!

Allah’ın sevib de yarattığı her şeyin ve herkesin içinin içinde böyle kutsal bir doğum sancısı, böyle bir doğum “san”ca ve “kan”cası var mı var! Hiç kimse yok diyemez buna! Var! Tekvar’ın yokvarlar harmanlarına saldığı sanca ve kancalar bunlar! Metefor görüntüsü veren bu âlemlerde, bizim astronom kızın, Cankızın söylemiyle, her şey ve herkes birbirine şiir ve şuur; herkes birbirine şık ve şok! Kimsenin kimseye diyeceği yok! Kimsenin kimseye hava atma hakkı yok! Herkesin herkese diyeceği çok! Kuru lafa kafa da tok kalb de tok karın da tok! Kuru ve boş lâfın hiç kimseye hiç bi faydası yok!

Bir derviş bir ermişe şekvâ bandında ıkınıp sıkınarak şöyle şöyle dertlerim var efendim! diye mızıldananınca, takva bandında seyreden kavî ermiş, zaif dervişe şöyle söylemiş: Senin bir şeyin yok evlâdım! Eyvallahın tükenmiş o kader! Çâresâz olmamı istersen ger eger? Ne der Habîbullah Hazretleri ne der: Men âmene bil kader, emine minel keder! Eyvallahın bol olsun! Eyvallah! Elhamdülillah! Estağfirullah!.. virdin olsun!

Yâ Selâm!

Mustafa Özdamar

6 Haziran 2020

www.idefix.comdan SATIN AL

www.dr.com.trden SATIN AL

www.kitapyurdu.com

www.kirkkandil.com